بوسه عاشقانه کودک خردسال بر تابوت شهید غواص

بوسه عاشقانه کودک خردسال بر تابوت شهید غواص

در آخرین شب از لیالی قدر یکی از شهدای گمنام غواص در یکی از مساجد تهران میهمان مردم روزه دار بود.

در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و مصادف با آخرین شب از لیالی قدر یکی از شهدای گمنام غواص دفاع مقدس در مسجد امام جعفر صادق (ع) تهران ، میهمان مردم روزه دار بود.

در این دیدار عاشقانه هر یک از مردم به گونه ای نسبت به این شهید گمنام ابراز محبت می کرد که در این میان ، واکنش معصومانه یک کودک خردسال نظر دیگران را به خود جلب نمود.

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!